जिल्हास्तर क्रीडा पुरस्कारा करिता प्रस्ताव पाठविण्या बाबत जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई शहर यांचे आवाहान

मुंबई : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी मुंबई शहर यांचे द्वारा दिनांक २४/०१/२०२० रोजी च्या शासन निर्णया द्वारे सन २०२० – २१ या वर्षा च्या जिल्हा क्रीडा पुरस्कारा करिता मुंबई शहर जिल्हयातील गुणवंत क्रीडापटू ( पुरुष, महिला व दिव्यांग खेळाडु) आणि क्रीडा मार्गदर्शकयांच्या कडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. जिल्हयातील गुणवंत क्रीडापटू, क्रीडा मार्गर्शकयांच्या कार्याचे / योगदानाचे मुल्यमापन होऊन त्यांचा गौरवव्हावा व त्यांना प्रोत्साहन मिळावेयासाठी जिल्हा क्रीडा पुरस्कार देण्यात येतात. सन २०२०-२१ या वर्षा करिता गुणवंत क्रीडापटू (पुरुष, महिला व दिव्यांग खेळाडु) आणि क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.

पुरस्कार पात्रतेचे निकषखालील प्रमाणे आहेत.

(अ) क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार : (१) पुरस्कारासाठी अर्ज करणा-या अर्जदाराचे महाराष्ट्रात सलग १५ वर्ष संबंधित जिल्हयामध्ये वास्तव्य असावे. (२)वयाची ३५ वर्ष पुर्ण केलेली असावीत. (३) सतत १० वर्ष क्रीडा मार्गदर्शकाचे कार्यकेलेले असावे. गुणांकना करिता त्या जिल्हयातील कामगिरी ग्राहय धरली जाईल. (४) गेल्या दहा वर्षात किमान वरिष्ठ गटातील राज्य व राष्ट्रीय पदक विजेते तसेच कनिष्ठ शालेय ग्रामीण व महिला (खेलोइंडिया) मधील राष्ट्रीयस्तरा पर्यंतचे पदक विजेते खेळाडु तयार केले असतील असा क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कारा साठी पात्र ठरतील.

(ब) खेळाडु पुरस्कार : (१) खेळाडुने पुरस्कार वर्षासहल गतपुर्व ५ वर्षापैकी २ वर्ष त्या जिल्हयाचे मान्यता प्राप्त खेळांच्या अधिकृत स्पर्धेमध्ये प्रतिनिधीत्व केले असले पाहिजे. (२) खेळाडुंची मान्यता प्राप्त खेळाच्या अधिकृत राज्य / राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेमधील पुरस्कार वर्षालगत पुर्व पाच वर्षातील राज्य व राष्ट्रीयस्तरा वरील वरीष्ठ / कनिष्ठ शालेय, राष्ट्रीय शालेय व केंद्रशासना मार्फत आयोजित क्रीडा स्पर्धामधील राष्ट्रीयस्तरा वरील कामगिरी आणियापैकी उत्कृष्ठ तीन वर्षाच्या कामगिरीचा विचार करण्यात येईल.

वरील प्रमाणे पुरस्कारा करिता इच्छुकांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज दिनांक १० डिसेंबर २०२१ पर्यंत सुट्टी चे दिवस वगळुन कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुल, सायन पश्चिम, धारावी, मुंबई-१७ येथे सादर करावेत. या बाबतची सविस्तर माहिती www.dsomumbaicity.blogspot.com यावर उपलब्ध आहे. अधिक माहिती साठी या वर संपर्क साधावा असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई शहर यांनी कळवले आहे.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com