नुकतीच या महान क्रांतिकारक यांची जयंती दिनांक १८ नोव्हेंबर रोजी होऊन गेली. आपण यांना ओळखलत का ?

आपण यांना ओळखलत का ? कसे ओळखणार? हे नेहरू-गांधी घराण्यात जन्माला आले नाहीत, हा त्यांचा अपराध…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com